31-130 Kraków,
tel./fax.
tel.
e-mail:
Kremerowska 12/3
12 423-40-53
509-649-009
inproel@inproel.pl


Poradnik - Dobór pieców akumulacyjnych, informacja ogólna

Piece akumulacyjne powinny być starannie dobrane do potrzeb użytkownika. Prawidłowy dobór polega na tym, aby możliwie małym kosztem zapewnić komfort cieplny. Mniejszy grzejnik jest tańszy i zajmuje mniej miejsca ale gdy będzie zbyt mały, to nie spełni wymagania podstawowego, czyli nie ogrzeje prawidłowo pomieszczenia. Natomiast grzejnik zbyt duży na pewno dogrzeje pomieszczenie, lecz będzie drogi i zajmie więcej miejsca.

Wybór właściwego grzejnika akumulacyjnego jest sprawą najważniejszą dla zapewnienia ekonomicznego wykorzystania możliwości urządzenia. Grzejniki akumulacyjne korzystają z tzw. taryfy nocnej i w związku z tym nie mają dostępu do energii elektrycznej w dowolnej chwili. Powinny zatem móc w czasie trwania II taryfy zgromadzić w rdzeniu akumulacyjnym tyle energii cieplnej, aby starczyło jej na całą dobę.

Przy wyborze właściwego grzejnika akumulacyjnego należy uwzględnić dwa podstawowe parametry. Pierwszym jest wartość strat ciepła pomieszczenia (im większe straty, tym większy piec), drugim - rodzaj II taryfy zakupu energii elektrycznej i - wynikający z tego - czas dostępu do tańszego prądu (im krótszy jest czas trwania II taryfy, tym większa musi być moc pieca, aby w czasie jaki jest do dyspozycji można było naładować do pełna rdzeń akumulacyjny).

Dokonując profesjonalnego doboru mocy pieców, uwzględnia się przenikalność cieplną poszczególnych przegród (ścian, sufitów, podłóg, okien, drzwi itp.) w pomieszczeniu, lokalizację obiektu, strefę klimatyczną i warunki pogodowe, zyski ciepła z innych Ąródeł oraz indywidualne wymagania użytkownika.
Dokonuje się tego zgodnie z normą PN-83/B-03406 "Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m2".

Obliczanie wielkości strat ciepła z wykorzystaniem dostępnego w naszym sklepie internetowym Formularza obliczania strat ciepła pomieszczenia daje jedynie orientacyjny wynik.

Zamieszczamy PRZYKŁAD obliczenia strat ciepła dla pomieszczenia o powierzchni 20 m2 w budynku wielorodzinnym.

Wynikiem obliczeń z formularza jest jednostkowa wartość strat ciepła równa 72,8 W/m2. Po uwzględnieniu powierzchni podłogi otrzymujemy wartość całkowitą równą 1456 W. Ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z taryfą G 12 (8 godzin w nocy + 2 godziny w dzień), powyższy wynik porównujemy z "Tabelą doboru pieca akumulacyjnego" i określamy moc potrzebnego nam pieca. Następnie wybieramy jeden z wyszczególnionych modeli urządzeń.


Dla wybranej mocy 3 kW, dobieramy wariantowo:

  • Inproel DGA 30
  • Inproel DGP 30
  • Inproel DGS 30
  • Inproel DGN 30
  • Inproel DGW 30
  • AEG WSP 3010F
  • AEG WSP 3010
  • Stiebel Eltron ETS 300
  • Stiebel Eltron ETW 300